[Nhìn lại] Internet & Marketing

Internet Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn…

[Nhìn lại] Internet & Marketing

Marketing Theo Philip Kotler, marketing được hiểu như sau:Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong muốn thông qua…

[Nhìn lại] Các công cụ Marketing trực tuyến cơ bản tính đến 2010

Chúng ta cùng nhìn lại xem tính đến 2010, những công cụ Online Marketing nào đã được biết tới nhé! Có lẽ trong quá trình xem lại, bạn sẽ mường tượng được những nét mới của Marketing trực…