Thiết kế logo Vanglungrattan

Công ty sản xuất kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm mây tre đan.

Yêu cầu khách hàng

  • Thể hiện được ngành nghê
  • Mầu sắc tự nhiên

Hạng mục thiết kế

  • Thiết kế logo

Bạn thích dự án này?
Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn