Posts

Lasso-tool-1-photoshop

[11] Cách sử dụng Lasso Tool trong Photoshop

Trong các bài học trước, bạn đã học tổng quan về các công cụ Select trong Photoshop và tìm hiểu chi tiết công cụ Marquee Tool. Trong bài này mình sẽ đi tiếp đến một công cụ Select khác là Lasso…
Selection-photoshop-1-piodio

[10] Tổng quan về công cụ Select trong Photoshop

Trong các bài học trước, các thao tác bạn học đều áp dụng trên toàn bộ các điểm ảnh của Layer. Tuy nhiên rất nhiều trường hợp bạn chỉ muốn thay đổi một phần nhất định, ví dụ như…