Văn hóa Piodio

Mỗi Piodior là một hạt nhân gắn kết, sẵn sàng cho đi, không ngừng nâng cao kiến thức, nhận thức, phát triển bản thân. Chúng tôi coi trọng và đánh giá cao sự đoàn kết trong tổ chức, Piodiors cùng hướng tới các mục tiêu: Đức > Trí > Thể > Mỹ:

  • Không có Đức, không tử tế, không phải người nhà Piodio. 
  • Không có Trí, không phải Piodior, trí tuệ thể hiện bản lĩnh của một người. Rèn luyện trí lực nâng cao kiến thức, phát triển tư duy là căn bản của một Piodior.
  • Không rèn luyện Thể chất, không thể cống hiến bền vững.
  • Không coi trọng Cái đẹp – Mỹ, càng không phải Piodior. Con người ai cũng hướng tới cái đẹp, hoàn thiện bản thân, làm đẹp bản thân và xã hội là nghĩa vụ của mỗi Piodior. Nét đẹp ở đây thể hiện một tâm hồn đẹp, tỏa sáng.