Posts

Piodio

[Nhìn lại] Tình hình Internet & Marketing năm 2010

Internet Marketing là một trong nhiều đề tài mình có cơ hội tiếp cận và nghiên cứu từ năm 2010. Đề tài đi sâu nghiên cứu về tình hình phát triển Marketing trực tuyến ở Việt Nam năm 2010 đồng…

[Nhìn lại] Internet & Marketing

Internet Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn…

[Nhìn lại] Internet & Marketing

Marketing Theo Philip Kotler, marketing được hiểu như sau: Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong muốn thông qua…