Posts

Quick-selection-and-magic-wand-photoshop-piodio

[12] Cách sử dụng Quick Selection và Magic Wand

Ở bài trước bạn đã được học về Marquee và Lasso Tool, trong bài này mình hướng dẫn bạn cách sử dụng Quick Selection và Magic Wand. Đây là hai công cụ dựa vào màu sắc, cấu trúc đối tượng…
Selection-photoshop-1-piodio

[10] Tổng quan về công cụ Select trong Photoshop

Trong các bài học trước, các thao tác bạn học đều áp dụng trên toàn bộ các điểm ảnh của Layer. Tuy nhiên rất nhiều trường hợp bạn chỉ muốn thay đổi một phần nhất định, ví dụ như…