Posts

Mối quan hệ giữa giáo dục và kinh tế
, ,

Mối quan hệ Kinh tế – Giáo dục

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 400.000 lao động qua đào tạo đại học và trên đại học, nhưng 170.000 hoặc hơn một chút lao động nhóm này không có việc làm; 64% Sinh Viên tốt nghiệp Khá, Giỏi không…
student
,

Giáo dục Việt Nam – Chất lượng chưa tương xứng với đầu tư

Việt Nam có tới hơn 91 triệu dân, con số học sinh, sinh viên lên tới hơn 17 triệu cùng với hàng triệu giảng viên/giáo viên và hàng ngàn nhà quản lý khác trong lĩnh vực giáo dục và con số ấy vẫn…