Website là đại diện của doanh nghiệp trên Internet, tiếp cận và giao tiếp với khách hàng, hỗ trợ thúc đẩy truyền thông, nâng cao uy tín và hình ảnh doanh nghiệp.

Giải pháp của chúng tôi:

  • Thiết kế website cơ bản tới nâng cao
  • Thiết kế website giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm, bán hàng.
  • Thiết kế website: Sử dụng template có sẵn nhằm tiết kiệm chi phí doanh nghiệp hay code mới website từ đầu theo yêu cầu của doanh nghiệp
  • Xây dựng nội dung website: Tư vấn menu, hình ảnh, nội dung của sản phẩm/dịch vụ, …
  • Xây dựng Website song ngữ

Tư vấn/Báo giá: Liên hệ

Thiết kế website có nhiều hướng thực hiện. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng website cũng như khả năng, mục đích sử dụng của bạn, bạn có thể lựa chọn các dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Dưới đây là một số phân loại dựa trên nhu cầu dành cho bạn. Hãy tham khảo để biết mình cần dịch vụ nào và chi phí phù hợp là bao nhiêu nhé!

Tên Mô tả Đối tượng Không bao gồm
Setting Chỉ cài đặt theme trên server hoặc hosting Khách hàng có hiểu biết về website, chỉ cần hỗ trợ kỹ thuật cơ bản Không bao gồm sắp xếp nội dung trên trang, khách hàng tự đưa nội dung
Không bao gồm chức năng giỏ hàng, thanh toán
Khách hàng tự đưa các hình ảnh trong bài viết, trang tin
Không bao gồm hướng dẫn chi tiết sử dụng website do KH đã có kiến thức website
1.Start Thiết lập website cơ bản gồm các trang và chức năng theo yêu cầu cơ bản
Piodio hỗ trợ đưa lên một số hình ảnh như cover, logo, bố cục khung menu.
Khách hàng có nhu cầu website đơn giản hoặc dạng landing page
Khách hàng có hiểu biết về website, chỉ cần hỗ trợ kỹ thuật
30 phút hướng dẫn sử dụng website đối với một số nội dung khách hàng chưa nắm rõ
Không bao gồm sắp xếp nội dung trên trang, khách hàng tự đưa nội dung
Không bao gồm chức năng giỏ hàng, thanh toán
Khách hàng tự đưa các hình ảnh trong bài viết, trang tin
Không bao gồm hướng dẫn chi tiết sử dụng website do khách đã có kiến thức website
2. Info-Basic Thiết lập website cơ bản gồm các trang và chức năng theo yêu cầu.
Piodio hỗ trợ đưa lên một số hình ảnh như cover, logo, bố cục khung menu, set up từng page và hướng dẫn
++ Piodio hỗ trợ setup page (Tối đa 5 page, số page tăng lên tính chi phí theo số trang tăng thêm)
Khách hàng cần website có thể hoạt động ngay
Khách hàng đã có ý tưởng cơ bản và biết mình muốn làm gì
30 phút hướng dẫn biên tập chỉnh sửa các nội dung trang bài viết/hình ảnh/ video và thiết lập cơ bản
Không bao gồm đưa nội dung Blog cho trang
Không bao gồm các chức năng nghiệp vụ đặc thù ví dụ thanh toán, giỏ hàng
3. Consultant & Web Info +Tư vấn, định hướng về bộ nhận diện phù hợp
Tư vấn các nội dung khách hàng cần cung cấp chi tiết
Tư vấn hướng dẫn về màu sắc và bố cục trên trang
+ Thiết lập website cơ bản gồm các trang và chức năng theo yêu cầu.
Piodio hỗ trợ đưa lên một số hình ảnh như cover, logo, bố cục khung menu, set up từng page và hướng dẫn
++ Piodio hỗ trợ setup page (Tối đa 5 page, số page tăng lên tính chi phí theo số trang tăng thêm)
Khách hàng chưa có nhiều sự hiểu biết về Web
Cần hướng dẫn cơ bản về web và các hệ thống thông tin nhận diện có liên quan
Cần hướng dẫn đưa các nội dung chi tiết hơn; khách hàng tự chuẩn bị nội dung theo hướng dẫn khung
Video hướng dẫn sử dụng website
4. E-Commerce
+ Thêm chức năng giỏ hàng và thiết lập cơ bản
+ Tối đa 3 Slideshow bán hàng theo yêu cầu
5.1. Advance 1 Dựa trên template và customize phù hợp với mục đích sử dụng
Bao gồm các nội dung website thông tin cơ bản
Và các chức năng theo yêu cầu riêng (Yên cầu gửi yêu cầu cụ thể)
5.1. Advance 2 Coding theo yêu cầu
6. Support Chi phí theo giờ làm việc

Bạn đã biết mình cần tới dịch vụ nào chưa? Xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn phù hợp nhất!

Hotline: 0916 619 692