Posts

student
,

Giáo dục Việt Nam – Chất lượng chưa tương xứng với đầu tư

Việt Nam có tới hơn 91 triệu dân, con số học sinh, sinh viên lên tới hơn 17 triệu cùng với hàng triệu giảng viên/giáo viên và hàng ngàn nhà quản lý khác trong lĩnh vực giáo dục và con số ấy vẫn…