Posts

[AIDA] Desire
,

[AIDA] Desire – Khơi gợi sự khao khát, mong muốn – Công cụ phát triển nội dung (Phần 4)

D = Desire = Khơi gợi sự khao khát, mong muốn Đôi khi, việc tìm ra sự khác biệt giữa sự thích thú, quan tâm và sự khao khát, mong muốn lại là một trở ngại của những nhà tiếp thị và những người…
AIDA - Interest
,

[AIDA] Interest – Tạo sự thích thú, quan tâm – Công cụ phát triển nội dung (Phần 3)

I = Interest = Tạo sự thích thú, quan tâm Một khi đã câu được một độc giả, đây là thời điểm bạn chứng minh cho anh ta thấy bạn hiểu rõ vấn đề của anh ta đến mức độ nào. Điều này…
Marketing
,

Marketing đồng tình trên Internet (Internet permission Marketing)    

Thị trường Marketing trực tuyến ở Việt Nam vừa là cơ hội lớn nhưng cũng là những thách thức không hề nhỏ đối với người làm Marketing trực tuyến. Làm thế nào để tiếp cận được khách…
Piodio

[Nhìn lại] Tình hình Internet & Marketing năm 2010

Internet Marketing là một trong nhiều đề tài mình có cơ hội tiếp cận và nghiên cứu từ năm 2010. Đề tài đi sâu nghiên cứu về tình hình phát triển Marketing trực tuyến ở Việt Nam năm 2010 đồng…

[Nhìn lại] Internet & Marketing

Internet Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn…

[Nhìn lại] Internet & Marketing

Marketing Theo Philip Kotler, marketing được hiểu như sau: Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong muốn thông qua…