Posts

Color-range-and-quick-mask-mode-photoshop-piodio

[13] Cách sử dụng Color Range và Quick Mask Mode

Ở các bài trước bạn đã được học về Marquee, Lasso Tool, Quick Selection và Magic Wand. trong bài này mình hướng dẫn bạn cách sử dụng Color Range và Quick Mask Mode. Color Range có cách hoạt động…
Selection-photoshop-1-piodio

[10] Tổng quan về công cụ Select trong Photoshop

Trong các bài học trước, các thao tác bạn học đều áp dụng trên toàn bộ các điểm ảnh của Layer. Tuy nhiên rất nhiều trường hợp bạn chỉ muốn thay đổi một phần nhất định, ví dụ như…