Thiết kế website bfsc-law.com

BFSC – Vietnam International Law Firm là một công ty luật cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài có hoạt động kinh doanh của Việt Nam. Yêu cầu thiết kế website đồng nhất với các yếu tố của bộ nhận diện thương hiệu BFSC và thể hiện được lĩnh vực hoạt động của công ty

  • Đồng nhất màu sắc & bố cục với các tài liệu khác.
  • Nội dung theo yêu cầu khách hàng

  • Thiết kế website 2 ngôn ngữ Anh – Việt
  • Thiết kế hình ảnh

Bạn thích dự án này?
Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn