Thiết kế Card Hottab

Hottab là một start up cung cấp ứng dụng giá trị gia tăng trong phòng khách sạn thông qua một ứng dụng trên máy tính bảng.

Yêu cầu khách hàng

  • Thiết kế Business Card
  • Mầu sắc: Đỏ
  • Căn chỉnh tỉ mỉ từng kích thước, font chữ phù hợp

Hạng mục thiết kế

  • Thiết kế Business Card
Thiet ke name card hottab2

Bạn thích dự án này?
Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn