Thiết kế Card Hottab

Hottab là một start up cung cấp ứng dụng giá trị gia tăng trong phòng khách sạn thông qua một ứng dụng trên máy tính bảng.

  • Thiết kế Business Card
  • Mầu sắc: Đỏ
  • Căn chỉnh tỉ mỉ từng kích thước, font chữ phù hợp

  • Thiết kế Business Card
Thiet ke name card hottab2

Bạn thích dự án này?
Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn