Bộ nhận diện thương hiệu Realtel

Realtel là một công ty phần mềm, truyền thông dựa trên nền tảng công nghệ internet.

  • Yêu cầu thể hiện được lĩnh vực công nghệ thông tin
  • Đơn giản, sáng tạo

  • Thiết kế logo
  • Thiết kế bộ nhân diện thương hiệu
Logo-Realtel - thiet ke Piodio
Thiet ke name card 23
Thiet ke name card 5
Thiet ke name card 4
Thiet ke bo nhan dien
Thiet ke catalogue - Piodio

Bạn thích dự án này?
Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn