Logo Bufatek

Thiết kế logo bufatek, logo công ty kinh doanh các sản phẩm công nghệ điện tử.

  • Dựa trên hình ảnh con trâu
  • Màu: đỏ

  • Thiết kế logo
  • Thiết kế bộ nhân diện thương hiệu
Logo-Realtel - Thiết kế logo Piodio
Logo-Realtel 2- Thiết kế logo Piodio

Bạn thích dự án này?
Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn