Posts

Crop-canvas-image-size-photoshop-piodio

[3] Cắt và thay đổi kích thước ảnh trong Photoshop

Ở bài trước chúng ta đã học về Cách mở file, tạo file và lưu file trong Photoshop. Nội dung bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng công cụ Crop để cắt ảnh, cách sử dụng Canvals…

[2] Mở file, Tạo file và Lưu file trong Photoshop

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về Môi trường làm việc trong Photoshop, thao tác phóng to, thu nhỏ, chuyển chế độ Screen Mode. Trong bài này chúng ta sẽ học về cách Mở file, Tạo file…
Tong-quan-moi-truong-lam-viec-trong-photoshop-piodio

[1] Môi trường làm việc trong Photoshop

Nội dung bài đầu tiên mình tập trung giới thiệu môi trường làm việc trong Photoshop, chi tiết gồm các phần: Các phiên bản Photoshop. Môi trường làm việc trong Photoshop CC. Ba thao tác cơ…
Photoshop-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau-piodio

[0] Photoshop cơ bản cho người mới bắt đầu

Giới thiệu Các bài viết trong phần Photoshop cơ bản mình biên soạn cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu về thiết kế. Bạn sẽ tìm hiểu về giao diện làm việc, cách thao tác với layer, các…