Ai có thể là khách hàng của Piodio?

  • Cá nhân
  • Tổ chức
  • Doanh nghiệp

có nhu cầu, cần tư vấn và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Đối với doanh nghiệp các lĩnh vực: Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục; và các doanh nghiệp mới hoặc đang trong quá trình thành lập nhưng thiếu nguồn lực hỗ trợ. Chúng tôi sẽ xem xét khi nhận được hồ sơ của các bên để có những hỗ trợ phù hợp.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu và phát triển kinh doanh- hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm dịch vụ.  lại là khâu còn nhiều thiếu sót, yếu kém của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp khu vực này. Đó cũng là một trong các lý do Piodio ra đời.

Liên hệ để biết thêm chi tiết.

Doanh nghiep