Piodio không thể làm tốt tất cả dự án nếu không có các đối tác tham gia phối hợp thực hiện. Chúng tôi luôn xem trọng mọi cơ hội hợp tác mà các bên đề xuất. Trong trường hợp phù hợp với định hướng, yêu cầu và khả năng của Piodio, chúng tôi không ngần ngại và cùng Quý vị phát triển đề xuất đó.

Mọi đề xuất hợp tác xin gửi về email: [email protected].

Trân trọng.

 

 

Send us mail