Internet

Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân, và các chính phủ trên toàn cầu.

Mang Internet

Hình 1.1: Mạng Internet toàn cầu

Mạng Internet mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Một trong các tiện ích phổ thông của Internet là hệ thống thư điện tử (email), trò chuyện trực tuyến (chat), máy truy tìm dữ liệu (search engine), các dịch vụ thương mại và chuyển ngân, và các dịch vụ về y tế giáo dục như là chữa bệnh từ xa hoặc tổ chức các lớp học ảo. Chúng cung cấp một khối lượng thông tin và dịch vụ khổng lồ trên Internet.

Hộp 1.1: Những con số đáng ghi nhớ về Internet 2010

Trang Pingdom đã kết hợp nhiều nguồn thông tin tin cậy với nhau để mang đến một bức tranh tổng thế về Internet năm qua, chẳng hạn như tỷ lệ thư rác từ báo cáo của MessageLabs, tỷ lệ người dùng email từ thống kê của Radicati Group…
Dưới đây là những con số đáng nhớ về Internet năm 2010:
Email
107 nghìn tỷ       : Số email đã được gửi đi trên Internet.
294 tỷ                 : Số lượng trung bình email được gửi đi mỗi ngày.
1,88 tỷ                : Số người dùng email trên toàn cầu.
480 triệu             : Số người dùng email tăng thêm so với năm 2009.
89,1%                 : Tỷ lệ thư rác trong tổng số email năm 2010.
262 tỷ                 : Số thư rác được gửi đi mỗi ngày.
2,9 tỷ                  : Số tài khoản email trên toàn cầu.
25%                    : Tỷ lệ tài khoản email của doanh nghiệp.
Website
255 triệu             : Số trang web trên mạng Internet tính đến tháng 12/2010.
21,4 triệu            : Số trang web tăng thêm trong năm 2010.
Web server       
39,1%                 : Tỷ lệ tăng trưởng số trang web trên server Apache.
15,3%                 : Tỷ lệ tăng trưởng số trang web trên server IIS.
4,1%                   : Tỷ lệ tăng trưởng số trang web trên server nginx.
5,8%                   : Tỷ lệ tăng trưởng số trang web trên server Google GWS.
55,7%                 : Tỷ lệ tăng trưởng số trang web trên server Lighttpd.

Tên miền          
88,8 triệu            : Số tên miền đuôi “.com” tính đến cuối năm 2010.
13,2 triệu            : Số tên miền đuôi “.net” tính đến cuối năm 2010.
8,6 triệu              : Số tiên miền đuôi “.org” tính đến cuối năm 2010.
79,2 triệu            : Số tên miền quốc gia cấp 1 (như .cn; .uk…).
202 triệu             : Số tên miền quốc gia tất cả các cấp tính đến tháng 10/2010.
7%                      : Tỷ lệ gia tăng tên miền trong năm 2010 so với năm trước nữa.
Thị phần trình duyệt web   
46,9%                 : Thị phần của Internet Explorer tính tới tháng 12/2010.
30,8%                 : Thị phần của Firefox tính tới tháng 12/2010.
14,9%                 : Thị phần của Chrome tính tới tháng 12/2010.
4,8%                   : Thị phần của Safari tính tới tháng 12/2010.
2,1%                   : Thị phần của Opera tính tới tháng 12/2010.
Người dùng Internet
1,97 tỷ                : Số người dùng Internet trên toàn cầu tính đến tháng 6/2010.
14%                    : Tỷ lệ người dùng Internet tăng thêm trong năm 2010 so với năm trước nữa.
825,1 triệu          : Số người dùng Internet ở châu Á.
475,1 triệu          : Số người dùng Internet ở châu Âu.
266,2 triệu          : Số người dùng Internet ở Bắc Mỹ.
204,7 triệu          : Số người dùng Internet ở Mỹ Latin và Caribbean.
110,9 triệu          : Số người dùng Internet ở châu Phi.
63,2 triệu            : Số người dùng Internet ở Trung Đông.
21,3 triệu            : Số người dùng Internet ở châu Đại dương/Australia.
Mạng xã hội     
152 triệu             : Số trang blog tren Internet.
25 tỷ                   : Số tin nhắn tweet đã được gửi đi trên Twitter trong năm 2010.
100 triệu             : Số tài khoản tăng thêm trên Twitter trong năm 2010.
175 triệu             : Số người trên Twitter tính tới tháng 9/2010.
7,7 triệu              : Số người theo dõi Twitter của nữ ca sỹ Lady Gaga.
600 triệu             : Số người dùng Facebook tính đến cuối năm 2010.
250 triệu             : Số người dùng mới trên Facebook trong năm 2010.
30 tỷ                   : Số mẩu tin (link, bài viết, ảnh…) được chia sẻ trên Facebook mỗi tháng.
70%                    : Tỷ lệ người dùng Facebook ở ngoài biên giới nước Mỹ.
20 triệu               : Số ứng dụng Facebook được cài đặt mỗi ngày.
Video
2 tỷ                     : Số video được xem mỗi ngày trên YouTube.
35                       : Mỗi phút có 35 giờ video được tải lên YouTube.
186                     : Số video online mà trung bình một người dùng Internet ở Mỹ xem trong một tháng.
84%                    : Tỷ lệ người dùng Internet tại Mỹ xem video trực tuyến.
14%                    : Tỷ lệ người dùng Internet tại Mỹ tải video lên mạng Internet.
Hơn 2 tỷ             : Số video được xem mỗi tháng trên Facebook.
20 triệu               : Số video được tải lên Facebook mỗi tháng

Hình ảnh          
5 tỷ                     : Số bức ảnh có trên trang Flickr tính đến tháng 9/2010.
Hơn 3.000          : Số bức ảnh được tải lên Flickr mỗi phút.
130 triệu             : Số bức ảnh được tải lên Flickr mỗi tháng.
Hơn 3 tỷ             : Số bức ảnh được tải lên Facebook mỗi tháng.
36 tỷ                   : Số bức ảnh được tải lên Facebook mỗi năm.(Nguồn: Thống kê từ Pingdom)

>> Marketing

>> Các công cụ Online Marketing nổi bật năm 2010

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *