learning

HỌC 1 KHÓA HỌC ONLINE

1. edX — Học các khóa học online từ các trường đại học tốt nhất trên thế giới
https://www.edx.org/

2. Coursera — Học các khóa học online tốt nhất thế giới miễn phí
https://www.coursera.org/

3. Coursmos — Học khóa học vi mô ở bất kỳ đâu, sử dụng bất kỳ thiết bị nào
https://coursmos.com/

4. Highbrow — Nhận các khóa học nhỏ gọn hàng ngày ở inbox của bạn
http://gohighbrow.com/

5. Skillshare — Các lớp học và dự án online để mở ra sự sáng tạo của bạn
https://www.skillshare.com/

6. Curious — Phát triển kĩ năng với các bài học video online
https://curious.com/

7. lynda.com — Học công nghệ, kĩ năng sáng tạo và kinh doanh
http://www.lynda.com/

8. CreativeLive — Học các khóa học sáng tạo miễn phí từ các chuyên gia hàng đầu thế giới
https://www.creativelive.com/

9. Udemy — Học các kĩ năng thực sự online
https://www.udemy.com/

HỌC CÁCH CODE (VIẾT MÃ)

10. Codecademy — Học code miễn phí
https://www.codecademy.com/

11. Stuk.io — Học code từ ban đầu
https://stuk.io/

12. Udacity — Lấy bằng nano từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực
https://www.udacity.com/

13. Platzi — Học trực tuyến về thiết kế, marketing và code
https://courses.platzi.com/

14. Learnable — Cách tốt nhất để phát triển web
https://learnable.com/

15. Code School — Học code thực hành
https://www.codeschool.com/

16. Thinkful — Nâng cao nghề nghiệp với sự giúp đỡ 1-1
https://www.thinkful.com/

17. Code.org — Bắt đầu học từ hôm nay với các bài giảng cơ bản
https://code.org/

18. BaseRails — Rèn luyện Ruby on Rails và các web công nghệ khác
https://www.baserails.com/

19. Treehouse —Học HTML, CSS, ứng dụng iPhone và hơn thế nữa
https://teamtreehouse.com/

20. One Month — Học code và xây dựng ứng dụng web trong vòng 1 tháng
https://onemonth.com/

21. Dash — Học cách tạo ra các website tuyệt vời nhất
https://dash.generalassemb.ly/

HỌC CÁCH LÀM VIỆC VỚI SỐ LIỆU.

22. DataCamp — Online R tutorials and data science courses. Các bài giảng R online và khóa học về số liệu khoa học
https://www.datacamp.com/

23. DataQuest — Học về số liệu khoa học
https://www.dataquest.io/

24. DataMonkey — Phát triển kĩ năng phân tích theo cách đơn giản, nhưng vẫn thú vị
http://datamonkey.pro/

HỌC NGOẠI NGỮ MỚI

25. Duolingo — Học ngoại ngữ miễn phí
https://www.duolingo.com/

26. Lingvist — Học ngoại ngữ trong 200 giờ
https://www.lingvist.io/

27. Busuu — Cộng đồng học ngoại ngữ miễn phí
https://www.busuu.com/enc/

28. Memrise — Sử dụng flashcards để học từ vựng
https://www.memrise.com/

MỞ RỘNG VỐN KIẾN THỨC.

29. TED-Ed — Các video định hướng về giáo dục
http://ed.ted.com/

30. Khan Academy — Một thư viện với các nội dung đa dạng
https://www.khanacademy.org

31. Guides.co — Tìm kiếm bộ sưu tập hướng dẫn online lớn nhất
http://guides.co/

32. Squareknot — Những hướng dẫn từng bước đẹp
https://squareknot.com/search/projects

33. Learnist — Học từ các web, nội dung in và video được lựa chọn cẩn thận
http://learni.st/

34. Prismatic — Học những điều thú vị từ gợi ý của xã hội
http://getprismatic.com/home

WEB KHÁC

35. Chesscademy — Học cách chơi cờ miễn phí
http://www.chesscademy.com/

36. Pianu — Cách mới để học chơi piano online
https://pianu.com/

37. Yousician— Gia sư dạy ghita riêng cho thời đại công nghệ
http://get.yousician.com/

[Nguồn: YBOX]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *